Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium udzielone

27 kwietnia br. Rada Gminy Rudniki na XX sesji rozpatrywała sprawozdanie Wójta Gminy Rudniki z wykonania budżetu. Na podstawie tego sprawozdania Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła absolutorium dla Wójta Gminy.
Wersja XML