Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Opis zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Żytniów
Termin składania ofert: 18.03.2015 r. do godz. 15:00
Zapytanie ofertowe: PDFzap20150227.pdf
PDFzal20150227.pdf
Formularz ofertowy: DOCXofr20150227.docx
Zestawienie ofert: PDFzst20150320.pdf
Wersja XML