Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomił program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego. Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe".

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać ze strony internetowej WFOŚiGW w Opolu http://www.wfosigw.opole.pl/zakładka Opolski Prosument

Dofinansowaniu podlegają instalacje których wykonanie zostało zakończenie i nastąpiło do 60 dni przed datą złożenia wniosku. Montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy i posiadać liczniki do prawidłowej prezentacji danych.

Beneficjent  może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych.

Informujemy, że Gmina Rudniki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu, które dotyczy „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOOŚiGW w Opolu”.

 

Dzięki temu porozumieniu mieszkańcy Gminy Rudniki mogą składać w Urzędzie Gminy w Rudnikach wnioski o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

 

Dane do kontaktu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl, sekretariat@wfosigw.opole.pl

Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150

Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103

 

Wersja XML