Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.13.2015 z dnia 03.02.2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

nr

Położenie

Księga Wieczysta

Powierzchnia

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa- nia

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

działki

1

298/3

Żytniów

k.m.5

OP1L/00030650/2

0,1700

PsIV - 0,0720

N - 0,0980

 

strefa niezurbanizowana rolno - leśna

200,00

3 lata

30.06 każdego roku

2

326/1

Bobrowa

k.m.2

OP1L/00029410/8

0,2930

RIVb – 0,0930

Tereny rolnicze

60,00

3 lata

30.06 każdego roku

 

Wersja XML