Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.13.2015

z dnia 03.02.2015 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 

 

 

Wersja XML