• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Urząd Gminy w Rudnikach informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024r.

Każdy właściciel lasu, gruntu zalesionego ma prawo zapoznać się z projektem planu i zgłosić zastrzeżenia i wnioski w terminie do dnia 17 marca br. w Urzędzie Gminy w Rudnikach pok. nr 6. Po tym okresie plany zostaną zatwierdzone przez Starostę Oleskiego w takiej formie jak zostały opracowane.

Informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7280200
w tym miesiącu: 46737
dzisiaj: 914

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1