Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na pobyt stały w Gminie Rudniki i zawierały związek małżeński w  latach 1964, 1965 lub wcześniej w innych Urzędach Stanu Cywilnego do składania wniosków o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat.  Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  O nadanie odznaczenia występuje kierownik USC na prośbę samych jubilatów lub ich bliskich (rodzina, znajomi).

Wnioski można składać do 15 lutego 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudnikach, pok. Nr 4. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 32 lub pisząc na adres e mail: .

Wersja XML