Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informacja dla wszystkich mieszkańców GMINY RUDNIKI:

W dniach od 6 do 22 grudnia br. u Sołtysów (nie dotyczy mieszkańców Rudnik i Teodorówki) będą dostępne „Książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015”

Prosimy mieszkańców o odbiór książeczek u Sołtysa

Mieszkańcy Rudnik oraz Teodorówki oraz mieszkańcy, którzy nie odbiorą książeczek opłat u Sołtysa do dnia 22 grudnia 2014 r. mogą odebrać je osobiście w Urzędzie Gminyw Rudnikach, pok. nr 6 na parterze.

Uwaga!
Dotyczy to również właścicieli nieruchomości zamieszkałych sezonowo.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML