Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy partner zagraniczny?

8 listopada br. w Jesieniku przedstawiciele gminy Rudniki z wójtem Andrzejem Pyziakiem spotkali się z przedstawicielami Mikroregionu Moštĕnka (Czechy).

Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie dla realizacji wspólnego projektu mającego na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy naszymi gminami. Być może współpraca rozwinie się na inne dziedziny życia społecznego i podpiszemy umowę partnerską o stałej współpracy.

Byłaby to dla nas bardzo dobra perspektywa na przyszłość ze względu na większe możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, a także podglądanie dobrych praktyk stosowanych u naszych „partnerów” w Czechach.

Wersja XML