Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi cykl szkoleń z przedsiębiorczości zakończony...

Brak opisu obrazka

Drugi cykl szkoleń z przedsiębiorczości w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości zakończony!

 

W dniach 17 - 21 listopada 2014 r. w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach odbył się drugi cykl szkoleń z przedsiębiorczości realizowany w ramach operacji pn. „Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i mieszkańców LGD”.

 

Szkolenia prowadzone były przez firmę JB Group Joanna Baczyńska szkolenia i doradztwo.

Cykl szkoleniowy obejmował następujące moduły:

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej + porady prawne;

2. Podstawy księgowe prowadzenia działalności gospodarczej + porady księgowe;

3. Pozyskiwanie funduszy  na prowadzenie działalności;

4. Zasady pisania biznesplanu;

5. Obsługa działalności gospodarczej.

W trakcie szkolenia z pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności, prelekcji udzielił pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, przekazując informacje o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz o formach wsparcia dla firm już działających – staże, bony stażowe, roboty publiczne, prace interwencyjne.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach.

Wersja XML