Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomniki przyrody na terenie Gminy Rudniki

W zakresie ochrony przyrody na terenie gminy ustanowiono 15 pomników przyrody.
Ustanowione zostały one Uchwałą Nr XXVI/193/01 Rady Gminy Rudniki.
W ich skład wchodzą 4 pojedyncze drzewa i 11 drzew zgrupowanych w czterech zespołach.

Pomniki przyrody na terenie gminy Rudniki.

 1. Dąb szypułkowy 340 Dalachów 330; po lewej stronie drogi
 2. Lipa drobnolistna 330 Jaworzno 110; przy kościele parafialnym
 3. Lipa drobnolistna 325 Jaworzno 110; przy starej plebani
 4. Lipa drobnolistna 413 Jaworzno 110; przy starej plebani
 5. Lipa drobnolistna 430 Jaworzno Bankowe 38; przy stacji PKP
 6. Dąb szypułkowy 385 Mirowszczyzna; za przejazdem kolejowym, na skraju lasu
 7. Lipa drobnolistna 375 Stary Bugaj 50a; na terenie posesji, przy drodze prowadzącej do budynku mieszkalnego
 8. Lipa drobnolistna 367 Bugaj 50a; na terenie posesji, przy drodze prowadzącej do budynku mieszkalnego
 9. Lipa drobnolistna 374 Bugaj 50a; na terenie posesji
 10. Lipa drobnolistna 402 Żytniów 1; na terenie bazy sprzętu rolniczego
 11. Lipa drobnolistna 365 Żytniów 1; na terenie bazy sprzętu rolniczego
 12. Kasztanowiec zwyczajny 423 Żytniów 1; przy drodze wewnętrznej do bazy RSP.
 13. Dąb szypułkowy 400 Żytniów 1; za stacją paliw
 14. Jesion wyniosły 262 Żytniów 1; przy bramie wjazdowej do RSP.
 15. Lipa drobnolistna 338 Żytniów; na cmentarzu parafialnym - zniesiono z listy pomniów przyrody Uchwałą Rady Gminy Rudniki Nr XI/101/2011 z dnia 27 grudnia 2011r.

W stosunku do tej formy przyrody zabrania się m.in.:

 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
 3. wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
 4. zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
 5. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celem niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych, budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

 

Wersja XML