Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Brak opisu obrazka

Opis zadania: Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach Żytniów i Cieciułów
Termin składania ofert: 3.11.2014 r. do godz. 12:00
Zapytanie ofertowe: JPEGZapytanie ofertowe str. 1.jpeg JPEGZapytanie ofertowe str. 2.jpeg JPEGZapytanie ofertowe str. 3.jpeg JPEGZapytanie ofertowe str. 4.jpeg
Formularz ofertowy: DOCXFormularz oferty.docx
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 6.11.2014 r. JPEGprotokół z wyboru oferty.jpeg

 

Wersja XML