Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość poświęcenia i przekazania Sołeckiego Domu Spotkań

Brak opisu obrazka
 

W dniu 19 października 2014 roku dokonano uroczystego otwarcia Sołeckiego Domu Spotkań w Mostkach. W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie odbyła się msza święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach i mieszkańców miejscowości Mostki i Polesie. Modlitwę, a później poświęcenie budynku prowadził proboszcz parafii ks. Piotr Smugorzewski. Następnie korowód przemaszerował na plac strażnicy, gdzie rozpoczęto uroczystość. Dowódca uroczystości Eugeniusz Kaczmarek złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP druhowi Andrzejowi Pyziakowi Wójtowi Gminy Rudniki o gotowości pocztów sztandarowych. Po raporcie na maszt wciągnięto flagę Polski.

Prowadzący uroczystość Stefan Włoka przywitał serdecznie wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał Damian Troczka Prezes OSP Mostki, który podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do przebudowy budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Pyziak Wójt Gminy Rudniki, Stanisław Belka V-ce Starosta Powiatu Oleskiego, Marek Kucharczyk Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, Damian Troczka Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach i Teresa Więdłocha Sołtys wsi Mostki.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście gratulowali mieszkańcom sołectwa i druhom strażakom nowego obiektu i życzyli wytrwałości w podejmowanych działaniach i realizacji kolejnych inicjatyw społecznych. Po odczytaniu informacji nt. strażnicy przez Magdalenę Klubę, dokonywano pamiątkowych wpisów do kroniki oraz zwiedzano budynek.

Całkowita wartość przebudowy to kwota ok. 240.000 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ok. 140.000 zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML