Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki Nr 108.2014
z dnia 10.10.2014 r.

W Y K A Z
lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki

przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego

Lp

Adres lokalu

Nr

działki

i KW

Pow.

lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie

lokalu

Wywoławcza wysokość stawki czynszu netto (zł/miesiąc)

Termin wnoszenia opłat

Okres najmu

1

Rudniki

ul.Targowa 2

76

 

KW nr OP1L/000

35335/3

31,92

Lokal użytkowy oznacz. nr 6.2, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa

działalność usługowo - handlowa

200,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

2

Rudniki

ul.Targowa 2

76

 

KW nr OP1L/000

28856/9

59,05

Lokal użytkowy oznacz. nr 6.3, składający się z 2 pomieszczeń oraz z zaplecza sanitarnego, wytynkowane, posadzka betonowa

działalność usługowo - handlowa

300,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

3

Rudniki

ul.Targowa 2

77

 

KW nr OP1L/000

28856/9

15,48

Lokal użytkowy oznacz. nr 3.2, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa

działalność usługowo - handlowa

70,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

4

Rudniki

ul. Targowa 2

77

 

KW nr OP1L/000

28856/9

24,50

Lokal użytkowy oznacz. nr 3.4, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa

działalność usługowo - handlowa

150,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

5

Rudniki

ul. Targowa 2

77

 

KW nr OP1L/000

28856/9

49,50

Lokal użytkowy oznacz. nr 3.5, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa

działalność usługowo - handlowa

290,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lat

 

Wersja XML