Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie

WAŻNE:
Osobom, które już nadesłały swoje zgłoszenia dziękujemy za zainteresowanie naszą 
ofertą,jednocześnie informujemy, że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym terminie.
Ponadto posiadamy jeszcze wolne miejsca.
Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 13.10.2014 r. do godziny 8:00.

 

Poniżej niezbędne informacje dotyczące szkolenia:

Brak opisu obrazka

Gmina Rudniki i Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości
zapraszają na bezpłatne szkolenia z

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

realizowane w ramach operacji pn.
„Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i mieszkańców LGD”.


Celem operacji jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie szkoleniowe dla osób chcących rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się w nowo otwartym Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Są to dwa cykle szkoleń dla osób zainteresowanych podjęciem działalności na własny rachunek i prowadzących działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się w dwóch cyklach szkoleniowych, jeden cykl to 5 szkoleń (modułów). Każde szkolenie trwać będzie 8 godz. lekcyjnych a cały jeden cykl 40 godz. lekcyjnych. Jedno szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej realizowanej w ramach 8 godz. lekcyjnych - jednego dnia. Szkolenia w ramach jednego cyklu realizowane będą od poniedziałku do piątku przez 5 dni. Grupa szkoleniowa uczestnicząca w jednym cyklu liczyła będzie 9 osób.

Tematy modułów realizowanych w ramach pierwszego i drugiego cyklu:
1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej + porady prawne
2. Podstawy księgowe prowadzenia działalności gospodarczej + porady księgowe
3. Pozyskiwanie funduszy  na prowadzenie działalności
4. Zasady pisania biznesplanu
5
. Obsługa działalności gospodarczej

Pierwszy cykl realizowany będzie w dniach 13-17.10.2014 r., w godzinach 8:00-14:30 natomiast drugi w dniach 17-21.11.2014 r.

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykładowców zajmujących się doskonaleniem zawodowym pracowników. Wykładowcy we własnym zakresie przygotują dla uczestników szkoleń materiały szkoleniowe. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia szkoleń.

Zgłoszenia można składać telefonicznie pod nr telefonu: 34 3595072 w. 14, jak również przesyłać e-mailem na adres: inkubator@rudniki.pl do dnia 09.10.2014 r. na pierwszy cykl  oraz do dnia 05.11.2014 r. na drugi cykl. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć którego cyklu dotyczy zgłoszenie oraz podać swoje dane kontaktowe.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Wersja XML