Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycja w Dalachowie zakończona

W dniu 25 września 2014r Wójt Gminy Rudniki przy udziale inspektora nadzoru, Wykonawcy firmy ZHU Bardorz z Kościelisk dokonał odbioru końcowego prac związanych z adaptacją strażnicy OSP na „Sołeckie Centrum Aktywności”  wraz z zagospodarowaniem terenu w Dalachowie.

W ramach wykonanej inwestycji wymieniono pokrycie dachowe na budynku strażnicy, zamontowano nowe rynny, wykonano podbitkę dachową i instalację odgromową. Ponadto wymieniono drzwi zewnętrzne oraz zakupiono wyposażenie do kuchni i stoły do sali głównej. Realizacja inwestycji to nie tylko prace związane z budynkiem strażnicy ale również prace związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku wielofunkcyjnym.

Koszt całej inwestycji to kwota ponad 214 tys. zł z czego 115 397 zł to pozyskane  dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

  Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzona inwestycja przyczyniła się nie tylko do poprawy estetyki wsi ale również pozwoliła stworzyć miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom.  Powstałe Sołeckie Centrum Aktywności będzie służyć naszym mieszkańcom przy organizacji spotkań okolicznościowych i integracyjnych.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML