Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje drogowe w Gminie Rudniki

Właśnie zakończone zostały prace związane z „Budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaworznie Bankowym” oraz „Przebudową drogi gminnej Nr 101029 0 w Jaworznie Bankowym”. W ramach inwestycji położono 1,1 km asfaltu i 159 mb kostki brukowej. Koszt obu inwestycji to kwota 474 323 zł, z czego 220 tys zł to dofinansowanie pozyskane z budżetu województwa opolskiego.

02  września podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji kolejnych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, a mianowicie rozpoczniemy: „Przebudowę drogi w Starym Bugaju” oraz „Przebudowę drogi gminnej w Brzezinach Cieciułowskich”. Łącznie to prawie 1,5 km nawierzchni z masy bitumicznej. Koszt obu inwestycji to kwota 520 637 zł, która w całości pochodzi z budżetu gminy. Prace wykona firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego tj. firma REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek – Spółka Jawna z Olesna.

To nie wszystkie inwestycje drogowe na najbliższy czas w gminie Rudniki. Obecnie jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na „Przebudowę drogi gminnej nr 101014 w Dalachowie”. Łączna długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1713 mb,  w tym przebudowa skrzyżowania z drogą krajową. Prace rozpoczną się niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy i podpisaniu umowy. Inwestycja będzie zakończona w terminie do  15.05.2015r.

Jeszcze w tym roku będziemy przebudowywać drogę gminną w Mirowszczyźnie i Słowikowie. Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Jesteśmy przekonani, że zrealizowane inwestycje poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz przyczynia się do poprawy estetyki naszych miejscowości.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML