Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim"

Projekt „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą pracę w województwie opolskim" realizowany przez Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
 

Obszar działania; woj. opolskie
Okres realizacji: 01.06.2014 – 31.10.2015
Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 200 osób

Projekt skierowany jest do 200 nauczycieli oraz pracowników instytucji systemu oświaty z woj. opolskiego, którzy zostali zwolnieni, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012 r.

Głównym celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 50% uczestników projektu, tj. 100 osób pozostających bez zatrudnienia, zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracowników instytucji systemu oświaty zamieszkujących obszar woj. opolskiego, w terminie do 31.10.2015 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
- możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, oraz kompleksowe wsparcie przy opracowaniu biznesplanu oraz niezbędnej dokumentacji,
- wsparcie pomostowe na koszty operacyjne działalności gospodarczej (np. składki ZUS, koszt telefonu, itp.) przez okres 6 miesięcy – 800 zł brutto/miesiąc,
- możliwość uzyskania płatnego stażu (1 680 zł brutto/miesiąc) przez okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu + bezpłatne ubezpieczenie NW na okres stażu,
- szkolenia (opiekun osoby starszej, agent sprzedaży bezpośredniej, księgowy/a, specjalista ds. kadrowych) i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- stypendium za udział w szkoleniach,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

BIURO PROJEKTU:
Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski spółka jawna
49-300 Brzeg ul. Długa 43
www.ceatut.pl

Osoba kontaktowa:
Marzanna Dziwak, tel. 661 933 899
e-mail: marzanna.dziwak@ceatut.pl

Wersja XML