Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Rudniki Nr 90.2014

z dnia 20.08.2014 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

 

Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.

 

Położenie nieruchomości

 

Kw

działek

 

Pow.

w ha

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Opis nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2

 

cena wywoławcza bez podatku VAT

 

 

1

 

 

97/3

k.m. 4

 

 

Żytniów

 

 

Brak Kw.

 

 

0,0920

Strefa osadniczo - mieszkaniowa ozn. symb. O.M., w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

10.10.2014 r.

 

 

19 500,00

 

2

 

359

k.m. 1

 

 

Dalachów

 

 

OP1L/00028682/8

 

 

0,1900

Strefa osadniczo - mieszkaniowa ozn. symb. O.M., w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Działka w kształcie prostokąta,
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 172,98 m2.

 

 

10.10.2014 r.

 

 

129 500,00

 

Wersja XML