Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycja w kadry - baza danych ofert szkoleniowych dla przedsiębiorstw

Inwestycja w kadry - baza danych ofert szkoleniowych dla przedsiębiorstw
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje przedsięwzięcie promujące inwestowanie w kapitał ludzki w przedsiębiorstwach - Baza ofert szkoleniowych.
 

Strona ta powstała jako element projektu "Inwestycja w kadry" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 

Baza ofert szkoleniowych ma służyć przede wszystkim właścicielom małych, średnich i dużych firm, którzy chcą inwestować w rozwój swoich pracowników.
 

Baza obejmuje zarówno szkolenia realizowane w ramach programu "Doskonalenie Kadr Nowoczesnej Gospodarki", współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich, jak i inne szkolenia i studia podyplomowe dostępne na rynku. Oferta obejmuje szkolenia bezpłatne i odpłatne z zakresu przedsiębiorczości, administracji, finansów, informatyki, prawa, zarządzania, medycyny, logistyki oraz wielu innych dziedzin.
 

Wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności swoich pracowników zachęcamy do korzystania z oferty szkoleń!
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej realizatora projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl oraz strony www.inwestycjawkadry.info.pl w celu zapoznania się ofertą szkoleniową.

Wersja XML