Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Służą mieszkańcom 90 lat

DALACHÓW W niedzielę 1 czerwca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej świętowała jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, liczne delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dalachowie istnieje od 10 maja 1923 roku. Jej założycielami byli: Andrzej Jurczyk, rolnik z Dalachowa, ks. Leopold Berent, proboszcz parafii Rudniki i Stanisław Kaźmierczak, komendant OSP Rudniki. Zwołali oni gromadzkie zebranie, na którym wybrano pierwszy zarząd OSP w Dalachowie. Komendantem został Józef Kapica, zastępcą Józef Ogórek, prezesem Stanisław Kaźmierczak, gospodarzem Walenty Szyszka, sekretarzem Marcin Kubaszewski, a do jednostki wstąpiło aż 42 ochotników. Pierwszym nabytkiem jednostki była zaś ręczna sikawka, potem druhowie wzbogacili się o dwa beczkowozy i drabinę Szczerbowskiego.

- Jednostka powstała z inicjatywy naszych pradziadów, by ratować dobytek i życie mieszkańców naszej wsi i okolic, a teraz obchodzi już dziewięćdziesięciolecie istnienia – mówił Tadeusz Jurczyk, obecny prezes OSP Dalachów (naczelnikiem i wiceprezesem jest Julian Brzozowski, wiceprezesem Józef Jabłoński, sekretarzem Rafał Jurczyk, skarbnikiem Leopold Ogórek, zastępcą naczelnika Damian Szczęsny, gospodarzem Jan Plewa, kronikarzem Marlena Plewa, członkiem Henryk Jura). - W tym czasie zmieniały się zakresy obowiązków społecznie działających strażaków, zmieniał się również sprzęt.

Dalachowscy druhowie dbają, by nadążać za nowinkami. Uzupełniają sprzęt, regularnie odbywają szkolenia, dzięki czemu niejednokrotnie zwyciężali w zawodach sportowo - pożarniczych, a do tego świetnie gospodarują. Dlatego też zarówno strażnica, jak i jej obejście są doskonale utrzymane. Szczegółową historię wraz z datami i opisami działań podczas uroczystości odczytał druh Piotr Łyczko.

- Jednostka w Dalachowie należy do czołowych jednostek w naszej gminie – zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem gotowości bojowej – przyznał Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki. - Od ponad roku stara się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – pod względem szkoleniowym jest już gotowa, teraz musimy tylko wzmocnić ją technicznie. Dalachowscy druhowie udzielają się ponadto społecznie i są cenieni w społeczeństwie – świadczy o tym chociażby bardzo liczna obecność delegacji strażackich z jednostek sąsiadujących i współpracujących z OSP Dalachów.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń. Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” nadanym po raz drugi uhonorowany został Tadeusz Jurczyk (syn Piotra). Ponadto medale otrzymali także Czesław Klimek i Arkadiusz Olszowy (złote), Grzegorz Brzozowski, Rafał Jurczyk, Sebastian Sikora, Paweł Stasiak (srebrne), Damian Szczęsny, Joanna Zając, Marlena Plewa, Marcin Zając, Jan Plewa, Ireneusz Kaczmarek, Mirosław Zwierzyński (brązowe). Druhowie Łukasz Krzykawiak, Artur Pinkosz, Bartłomiej Stasiak, Sebastian Nowak i Daniel Mencfel otrzymali odznaki „Strażak wzorowy”, Julian Brzozowski i Józef Jabłoński dyplomy uznania.

Odznakami „Za wysługę lat” wyróżnieni zostali: Bronisław Wiśniewski, Henryk Jura, Ireneusz Bednarek (50 lat służby), Jan Jurczyk (45 lat), Jan Ramus, Tadeusz Jurczyk (syn Tomasza), Tadeusz Jurczyk, Jan Sładek (40 lat), Bronisław Korzekwa, Zygmunt Pinkosz (35 lat), Józef Jabłoński, Henryk Wilk, Ryszard Wujec, Jerzy Hadryś (30 lat), Julian Brzozowski, Janusz Włoch, Zbigniew Szyszka, Mirosław Bednarek (25 lat), Leopold Ogórek, Zdzisław Pinkosz, Bronisław Mateja, Czesław Klimek, Sebastian Sikora (20 lat), Arkadiusz Olszowy, Krzysztof Ramus, Ireneusz Grądys (15 lat), Rafał Jurczyk, Paweł Stasiak, Mariusz Wiśniewski (10 lat), Marcin Zając, Jan Plewa, Mirosław Zwierzyński, Ireneusz Kaczmarek, Łukasz Krzykawiak, Artur Pinkosz, Sławomir Cieśla (5 lat).

Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” uhonorowani zostali: Mateusz Zając, Dominik Torchała, Łukasz Plewa, Dominik Jurczyk, Paweł Borek, Krzysztof Wolny, Piotr Wolny, Krzysztof Wilk, Michał Jurczyk.

Jubileuszowe obchody prowadził st. asp. Stefan Włoka, obowiązki komendanta uroczystości pełnił mł. kap. Damian Szczęsny, a o oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta z Przedmościa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: st. bryg. Zygmunt Zalewski, członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego związku OSP w Opolu, Stanisław Belka, wicestarosta oleski, Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki, st. kap. Wojciech Wiecha, komendant powiatowy KP PSP w Oleśnie, Marek Kucharczyk, z-ca komendanta KP PSP w Oleśnie, Antoni Polak, z-ca prezesa powiatowego OSP w Oleśnie, ks. Sławomir Galasiński, kapelan OSP diecezji częstochowskiej, ks. Krzysztof Błaszkiewicz, gminny kapelan OSP, Jan Stasiak, komendant gminny OSP w Rudnikach.

Tekst i zdjęcia AK

 

 

Wersja XML