Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informujemy o naborze
do dnia 10 lipca 2014 r.
wniosków do uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programu PROSUMENT

Program polega na dofinansowaniu zakupu i montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl

lub

w Urzędzie Gminy w Rudnikach-pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem tel: 34 3595 072 wew. 25

Wójt Gminy Rudniki
/-/Andrzej Pyziak

Załącznik:
PDFbroszura3MB.pdf

Wersja XML