Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości informuje o planowanych szkoleniach z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych. Odbywać się będą w dwóch cyklach, pierwsze szkolenie zaplanowano na lipiec-sierpień a drugie na wrzesień-październik. Szkolenia będą bezpłatne.

Kursy mają na celu aktywną walkę z bezrobociem poprzez pomoc osobom mającym pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych, poznają m. in. zasady sporządzania biznes planów, warunki prowadzenia przedsiębiorstwa, uzyskają pomoc prawna i księgową.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o następujące moduły szkoleniowe:

O szczegółach dotyczących kursów oraz terminach rozpoczęcia naboru zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.

Wersja XML