Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Opis zadania: Nabór ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu”
Termin składania ofert: 13-06-2014 r. godz. 15.00
Ogłoszenie: PDFOgłoszenie
Specyfikacja: ZIPSpecyfikacja
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFogl20140618.pdf
Wersja XML