Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Rudniki – 10 lat w Unii Europejskiej

1 maja br. minęło 10 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez ten okres czasu w Gminie Rudniki zrealizowaliśmy ponad 90 projektów o wartości przekraczającej 43 mln zł.

Na realizację tych projektów pozyskaliśmy ponad 13 mln złotych z Unii Europejskiej oraz prawie 9 mln zł ze źródeł krajowych.

Łącznie uzyskaliśmy ponad 22 mln zł dofinansowania, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy stanowi kwotę ponad 2 500 zł.

Brak opisu obrazka

W ciągu tych 10 lat zrealizowaliśmy bardzo różnorodne zadania. Prawie 75% wszystkich projektów dotyczyło inwestycji czyli tzw. projektów twardych polegających między innymi na: przebudowie i budowie dróg, budowie kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji szkół i strażnic OSP itp. Pozostałe 25% projektów to tzw. projekty miękkie, realizowane zarówno przez urząd gminy, jak również przez szkoły, BOOS i Ośrodek Kultury. Realizacja projektów nieinwestycyjnych pozwoliła przede wszystkim na: wymianę międzynarodową, wydanie materiałów promocyjnych, szkolenia, organizację imprez kulturalnych, jak również organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Brak opisu obrazka

Przed nami nowy okres programowania na lata 2014-2020. Co przyniesie? - zobaczymy!

Na pewno będziemy się starać pozyskać środki unijne w jak największym zakresie. Widzimy jednak, że teraz będzie jeszcze trudniej niż do tej pory, ponieważ coraz mniej pieniędzy przeznaczane jest na rozwój lokalny. Unia Europejska stawia w nowym okresie programowania na regiony i na miasta, zaniedbując nieco wieś. 

Wiele przed nami. Nowe wyzwania, nowe zadania i na pewno dużo pracy. Już za kilka lat będziemy mogli zrobić kolejne podsumowanie.

 

Zestawienie najważniejszych inwestycji Gminy Rudniki w latach 2004-2014

Ochrona Środowiska:

Drogi:

Oświata:

Sport i rekreacja

Budynki użyteczności publicznej

Wersja XML