Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Specjalny

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Oddział  w Oleśnie podaje wytyczne  dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

 

IZABELA KIK
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU

 • Konkurs na stanowisko animatora sportu

  WÓJT GMINY RUDNIKI ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów na animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe w Gminie Rudniki oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach  
  Data publikacji: 03-02-2015 15:33
Wersja XML