Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Geneza powstania

Pomysł na Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości zrodził się w momencie powstania projektu na budynek usługowo-handlowy usytuowany w centrum Rudnik. Pomysł jest tym bardziej interesujący, że pokładamy w tym przedsięwzięciu duże nadzieje jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości  na terenie gminy Rudniki.

Gmina Rudniki jest gminą rolniczą. Zasadniczym problemem jest słaby rozwój przedsiębiorczości  wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność  jest jednym z wyznaczników aktywności gospodarczej.  Dlatego też gmina wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców tworzy odpowiednie zaplecze dla nowotworzonych lub bardzo młodych firm (działających na rynku nie dłużej niż 1 rok). 

Kiedy już zamiar utworzenia inkubatora mocno wrósł w nasze plany pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WO na lata 2007-2013. Całą procedurę związaną z oceną wniosku przeszliśmy pomyślnie i stało się – po przetargu przystąpiliśmy do realizacji zadania pt. „Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. Zakończenie budowy ma nastąpić do 25 kwietnia 2014 roku.

W najbliższym czasie zatrudnimy osobę, która będzie animowała rozwój gospodarczy na terenie gminy. Ogłosimy nabór dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą mieszkańców gminy , powiatu oleskiego będziemy aktywnie współpracować z wszystkimi chętnymi przedsiębiorcami. Oferujemy dla nich doradztwo księgowe i prawne, pomoc w zorganizowaniu spotkań biznesowych, pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych oraz poszukiwanie inwestorów dla gminy Rudniki. Organizować również będzie szkolenia i spotkania tematyczne.

Jesteśmy przekonani, że Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości wzmocni atrakcyjność gospodarczą gminy, powiatu i całego regionu.

Wersja XML