Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką gminy Rudniki podlegającą pod Referat Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rudnikach. Bezpośredni nadzór nad pracą Inkubatora sprawuje Wójt Gminy Rudniki.

Zadaniem Inkubatora jest stworzenie korzystnych warunków do powstania nowych miejsc pracy oraz animowanie rozwoju gospodarczego na terenie gminy Rudniki. Celem działania Inkubatora jest wzmocnienie inkubowanych przedsiębiorstw w najtrudniejszym początkowym okresie ich istnienia. W tym celu oferujemy wynajem tanich powierzchni biurowych i usługowo-handlowych.

Każdy przedsiębiorca z siedzibą w Inkubatorze oprócz niskiego czynszu za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą może liczyć na:

Podstawowe warunki jakie musi spełnić firma, aby mogła być przyjęta do inkubatora:

 1. złożyć wniosek aplikacyjny o przyjęcie do inkubatora
 2. działać na rynku nie dłużej niż 1 rok,
 3. zamierzać założyć własną firmę,
 4. przynależeć do sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r.
 5. być mieszkańcem Gminy Rudniki, lub w przypadku braku zainteresowania takich firm być mieszkańcem Powiatu Oleskiego,
 6. profil działalności: biurowy, usługowo-handlowy.

Inkubator oferuje 4 pomieszczenia o powierzchni 42,2 m2 każde, w tym 25,5 m2 pomieszczenie usługowo-handlowe.

Wersja XML