Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 29.2014 z dnia 01.04.2014 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

Lp

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość miesięcznego czynszu netto

[zł]

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

część działki 28/1

Jaworek

OP1L/00027273/1

0,2520

część działki o pow. ok. 0,0250 ha z przeznaczeniem pod wieżę przekazu wraz z możliwością korzystania z terenu przyległego np. w okresie montażu.

 

strefa gospodarcza produkcyjno-usługowa

1 800,00

3 lata

10 każdego miesiąca

Wersja XML