Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań

Brak opisu obrazka

W dniu 07.02.2014 r. w związku z zakończeniem procedury przetargowej podpisana została umowa z firmą STOGE Sp. z o.o., Przemysław Szczepaniak z Katowic na wykonanie inwestycji pn. „ Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań”. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30.06.2014 r.

Wszelkie prace budowlane przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do tej pory wykonano: skucie tynków wewnętrznych, demontaż podłóg drewnianych, rozbiórkę pokrycia dachowego.

Jesteśmy przekonani, iż nowo powstały Sołecki Dom Spotkań w Mostkach cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Rudniki.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom europejskim w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w wysokości 141.000,00 zł. Cała inwestycja to koszt 215.000,00 zł, z czego wkład gminy to 74.000,00 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML