Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 6.2014 z dnia 24.01.2014 r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rudniki, przeznaczonych

do oddania w dzierżawę

 

 

Lp

 

Nr

 

Położenie

 

Księga Wieczysta

 

Powierzchnia

działki do dzierżawy

ha

 

Sposób zagospodarowania

nieruchomości

 

Roczny czynsz dzierżawny netto w zł

 

Okres dzierżawy

 

Termin wnoszenia opłat

 

km

 

działki

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

 

1

 

3

część działki nr 76

 

Rudniki

 

35335

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

2

3

część działki nr 53/23

 

Rudniki

 

51679

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

 

3

 

1

część działki nr 178

 

Dalachów

 

23464

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

 

4

 

1

część działki nr 445/3

 

Cieciułów

 

28862

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

 

5

 

4

część działki nr

154/9

 

Żytniów

 

28683

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

 

6

 

1

część działki nr

207/1

 

Mirowszczyzna

 

28900

 

0,0001

Zlokalizowanie jednego pojemnika na odzież używaną

 

100,00

 

3 lata

płatny jednorazowo do 30 czerwca każdego roku

 

Wersja XML