Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie roku z sołtysami

 

20 grudnia br. odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Rudniki.

Spotkaniu przewodniczył wójt Andrzej Pyziak, który podsumował rok 2007.    Przedstawił, co udało się zrobić w niniejszym roku, jakie udało się zakończyć przedsięwzięcia i jakie są plany na najbliższą przyszłość. Wójt podkreślił rolę sołtysa jako urzędnika w terenie, przypomniał również o tym, aby jak najwięcej aktywizować rady sołeckie poprzez organizację spotkań oraz bezpośrednie działanie we wsi.

Sołtysi mieli okazję przedstawić problemy, jakie są w ich miejscowości oraz pochwalić się sukcesami minionego roku.

Takiego rodzaju działania są bardzo potrzebne, aby móc wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Sołtysi otrzymali również poradnik dla sołtysów na 2008 rok.

Wersja XML