Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Pragniemy poinformować mieszkańców, że zakończone zostały trwające od sierpnia prace konserwatorskie „Konserwacja ołtarza głównego” w kościele parafialnym w Jaworznie. Jednocześnie informujemy, że parafia pozyskała na przeprowadzenie tychże prac dotację. Dotacja została przyznana przez Województwo Opolskie w ramach II otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury w zakresie konserwacji renowacji i ochrony obiektów zabytkowych w 2007 roku.

Konserwacja i renowacja elementów ołtarza pozwoliła aby ołtarz mógł dalej pełnić funkcje reprezentacyjną i cieszyć swym urokiem następne pokolenia. Poprzez wykonane prace poprawiła się wewnętrzna estetyka obiektu jak również przywrócona została jego historyczna świetność.

Pozyskana dotacja to pierwsze środki jakie udało nam się zdobyć na ochronę dziedzictwa kulturowego. Zamierzamy w przyszłych latach również w miarę możliwości pozyskiwać środki na nasze zabytkowe obiekty sakralne.

Wersja XML