Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informujemy wszystkich mieszkańców GMINY  RUDNIKI, że od  6  do 22  grudnia u Sołtysów poszczególnych sołectw i w Urzędzie Gminy (dla mieszkańców Rudnik i Teodorówki) będzie można pobrać „Książeczkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014”

Jeżeli książeczka opłat nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, będzie ją można odebrać od 23 grudnia w Urzędzie Gminy w godzinach pracy pok. nr 6 na parterze.

Uwaga!
Dotyczy to również właścicieli nieruchomości zamieszkałych sezonowo.

          Wójt Gminy Rudniki
            /-/ Andrzej Pyziak


 

Wersja XML