Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiory i statystyki

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach jak również czterech filii: Cieciułów, Dalachów, Jaworzno i Żytniów jest systematycznie uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych z budżetu gminy oraz dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami na koniec roku 2012 liczył 37 483 woluminów,   zakupiono  1 245 książek.

Księgozbiór poszczególnych bibliotek do roku 2012:

Rudniki 15 135
Dalachów 6 476
Jaworzno 6 121
Żytniów 5 219
Cieciułów 4 532

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach posiada 6 stanowisk internetowych dla czytelników i wszystkich mieszkańców gminny z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Wersja XML