Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca pojemności pojemników

Informacja o przypisaniu pojemników o określonej pojemności dla poszczególnych gospodarstw.

Dobór pojemników o określonej pojemności dla poszczególnych gospodarstw został uzależniony  od średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu miesiąca i wynosi:

 1. dla gospodarstw jednoosobowych – pojemnik 120 l na odpady zmieszane, pojemnik 120 l na odpady suche, pojemnik 120 l na odpady szklane.
 2. dla gospodarstw dwuosobowych – pojemnik 120 l na odpady zmieszane, pojemnik 120 l na odpady suche, pojemnik 120l na odpady szklane.
 3. dla gospodarstw trzyosobowych – pojemnik 240 l na odpady zmieszane, pojemnik 240 l na odpady suche, pojemnik 120 l  na odpady szklane.
 4. dla  gospodarstw czteroosobowych – pojemnik 240 l na odpady zmieszane, pojemnik 240 l na odpady suche, pojemnik 120 l na odpady szklane.
 5. dla gospodarstw pięcioosobowych i więcej – pojemnik 240 l na odpady zmieszane, pojemnik 360 l na odpady suche, pojemnik 120 l na odpady szklane.
Wersja XML