Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o szkoleniu

Informuję, że Starostwo Powiatowe w Olesno wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego organizuje, że w dniu 17 października 2013 roku, w Sali 117 (Ip) w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pieloka 21 w Oleśnie  w godz. od 10:00 do 13:00 darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu oleskiego.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 16 października 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń.

W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429357, 4429355 lub

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

·      Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.

·      Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

·      Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.

·      Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

Wersja XML