Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ilość odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy

Masa odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w latach:

Rok 2009 241,37 Mg
Rok 2010 366,46 Mg
Rok 2011 475,70 Mg
Rok 2012 697,73 Mg

Masa segregowanych odapdów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w latach:

Rok 2009 39,36 Mg
Rok 2010 23,72 Mg
Rok 2011 41,45 Mg
Rok 2012 42,11 Mg

 

Wersja XML