Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa OSP w Mirowszyźnie

Brak opisu obrazka

W  m-cu sierpniu zakończona została przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji    w Mirowszczyźnie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Łączna wartość inwestycji zgodnie z umową, która została zawarta w dniu 26.11.2012r  z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Modernizacyjno-Handlowe „MODERN-BUD” s.c. ze Starokrzepic wyniosła 1 269 157,06 zł, dofinansowanie – 465 637,85 zł i z budżetu gminy – 803 519,21 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano generalny remont budynku. Zakres robót obejmował między innymi: wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  wymianę bramy garażowej,  wymianę instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej, przebudowano kotłownię c.o., wykonano gipsowanie, malowanie i roboty okładzinowe ścian, wymieniono stropy, podłogi, docieplono ściany zewnętrzne.

Wierzymy, że zrealizowana inwestycja będzie służyła, zgodnie z jej nazwą, integracji i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML