Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa Gminna Izba Tradycji w Rudnikach

Brak opisu obrazka

Z końcem sierpnia zakończyły się prace remontowe w Izbie Tradycji. Zadanie było współfinansowane ze środków UE w ramach małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na potrzeby zwiększenia powierzchni wystawienniczej zostały wyremontowane pomieszczenia piwnicy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz odświeżono ściany i klatkę schodową.

Wykonawcą robót była firma AL-WOJ. Wojciecha Suchowskiego z Kowali. Zadanie zostało wykonane za kwotę 35 159,38 zł, w tym dofinansowanie w wys.21 429,00 zł.

W związku ze zwiększeniem możliwości wystawienniczych zwracamy się ponownie z prośbą do Mieszkańców i Czytelników o przekazywanie różnych przedmiotów i urządzeń do naszej izby. Stare i nieużywane w Waszych gospodarstwach rzeczy możemy odebrać. Prosimy tylko  o kontakt pod nr. tel 34 35-95-068 lub informację na e-maila: promocja@rudniki.pl.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML