Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Usługa cateringu dla dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie i Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalachowie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.08.2013 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZIPSIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEG2335dn MFP_20130814_124530812_1.jpeg
Informacja o zawarciu umowy: JPEG2335dn MFP_20130826_124613171_1.jpeg

 

Wersja XML