Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Rudniki w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.07.2013 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZIPSIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie
Informacja o zawarciu umowy JPEGinformacja o zawarciu umowy.jpeg

 

Wersja XML