Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

       Urząd Gminy w Rudnikach informuje, że od dnia 1 lipca 2013r.
odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Rudniki
będzie zajmować się firma

REMONDIS OPOLE


w terminie do 27 lipca br.firma wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i segregowane (pojemnik na opakowaniowe suche i szkło)

 

do tego czasu powstające na nieruchomości odpady NALEŻY GROMADZIĆ:

          (bez względu na to czy pojemnik jest od Remondis Opole czy Częstochowa)

 

UWAGA !!!

Nieruchomości, które nie posiadają dotychczas żadnego pojemnika na odpady również powinny gromadzić odpady w taki sposób, aby odpady mogły później zostać przesypane do dostarczonych pojemników.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Andrzej Pyziak

Wersja XML