Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Opis zadania:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Rudniki w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.06.2013 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ZIP2013-SIWZ_dowoz dzieci1.zip
Unieważnienie postępowania: PDFZawiadomienie

 

Wersja XML