Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali do wynajęcia

W Y K A Z
lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki

przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego

PDF2013 Wykaz lokali do wynajęcia.pdf

 

 

Wersja XML