Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Turniej Sołectw

Tegoroczny Gminny Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rudniki odbył się w dniu 1 września na placu przy OSP w Jaworznie .Wzięło w nim udział 6 sołectw: Młyny , Odcinek, Dalachów, Bugaj, Jaworzno, Mirowszczyzna.
Drużyny zmagały się w różnych konkurencjach m.in. rzucie na odległość beretem, znajomość przysłów , chodzie na szczudłach i innych.
Najlepszą w rozgrywkach okazała się w tym roku drużyna reprezentantów sołectwa Bugaj.

Na koniec Wójt Gminy Rudniki przekazał na ręce Pana Sołtysa z Bugaja Puchar, a pozostałym sołtysom wręczył pamiątkowe upominki.

Gratulujemy!!!

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML