Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki I naboru wniosków w ramach I edycji konkursu na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia br. Komisja Realizacji Projektów Gminnego Programu Odnowy Wsi w składzie:

a) Janina Pawlaczyk – Przewodnicząca Komisji
b) Jarosław Marchewka– Członek Komisji
c) Beata Wolf - Morawiak– Członek Komisji

powołana Zarządzeniem Nr 42.2013 Wójta Gminy Rudniki z dnia 24 kwietnia 2013 roku, oceniła wnioski w oparciu o kryteria zapisane w pkt. 16 regulaminu. W I naborze wniosków w ramach I edycji konkursu na Realizację Projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi złożyło 11 Grup Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki. Zgodnie z pkt. 17 regulaminu wsparcie mogły uzyskać projekty, które podczas oceny otrzymały min. 9 pkt. W związku
z powyższym wsparcie otrzymały następujące grupy:

1.      Cieciułów - „Łączenie Pokoleń” – Festyn Absolwentów Szkoły Podstawowej
w Cieciułowie z okazji 80-lecia jej istnienia. – 20 pkt.

2.      Dalachów – „Remont toalet wolnostojących przy OSP Dalachów – etap II” – 20 pkt.

3.      Mostki – „ Zagospodarowanie terenu za domem wiejskim w Mostkach – etap II” –19 pkt.

4.      Żytniów – „ Wyposażenie namiotów festynowych w stoły i ławki oraz poszerzenie zasobów parasoli przed Jubileuszem 600-lecia Urzędu Sołtysa” – 19 pkt.

5.      Łazy – „ Zagospodarowanie Zielonego Klubu - etap II” – 18 pkt.

6.      Chwiły – „Wymiana płyt stropowych w kuchni oraz docieplenie pomieszczeń socjalnych w Sali Spotkań Wiejskich w miejscowości Chwiły” – 17 pkt.

7.      Bugaj – „Dzień dziecka na ludowo – po krakowsku” – 17 pkt.

8.      Jelonki – „ Uporządkowanie i zagospodarowanie placu we wsi Jelonki” – 17 pkt.

9.      Jaworzno – „ Siatkówka – łączy pokolenia. Remont Sali gimnastycznej – etap II” – 15 pkt.

10.  Bobrowa – „Chata drwala i strażaka. Ogrzewanie powietrzem nadmuchowym” –10 pkt.

11.  Młyny – „ Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej” – 8 pkt. – nie otrzymał wsparcia      
 

Zadania winny być wykonane zgodnie z przedłożonymi we wnioskach harmonogramami,
a następnie rozliczone poprzez złożenie sprawozdań merytorycznych do dnia 30.11.2013r.
Projekty zostaną zrealizowane poprzez zapłatę przedłożonych zgodnie z wnioskami faktur adresowanych na Gminę Rudniki.

                                                              Życzymy powodzenia przy realizacji zadań.
Dane do faktury:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
NIP 576-14-95-213

 

Wersja XML