Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowa budynku urzędu gminy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.06.2013 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFOgłoszenie
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja

 

Wersja XML