Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Rudniki przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rudniki Nr 45.2013
z dnia 30.04.2013 r.


 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.
Nieruchomość obejmująca działki nr k.m.
Położenie nieruchomości
KW
działek
Pow.
w ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Opis nieruchomości
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruch. na podstawie art. 34
cena wywoławcza bez podatku VAT
1
86/6
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0422
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 85 i 87
31.05.2013 r.
333,00
2
86/7
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0191
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 84 i 88
31.05.2013 r.
151,00
3
86/9
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0073
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 82 i 90
31.05.2013 r.
58,00
4
86/13
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0172
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 76 i 95
31.05.2013 r.
158,00
5
86/14
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0109
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 75 i 96
31.05.2013 r.
108,00
6
86/17
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0194
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 72 i 99
31.05.2013 r.
192,00
7
86/18
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0500
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 66/6 i 261
31.05.2013 r.
395,00
8
86/20
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0223
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 62 i 263
31.05.2013 r.
176,00
9
86/21
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0280
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 58 i 264/2
31.05.2013 r.
213,00
10
70/1
k.m.1
Słowików
OP1L/00052847/0
0,0481
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka / droga / przylegająca do nieruchomości nr 72 i 99
31.05.2013 r.
443,00
11
70/3
k.m.1
Słowików
OP1L/00052847/0
0,0410
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, chroniona ozn. – N.RLE.
Działka / droga / przylegająca do nieruchomości nr 69/2
31.05.2013 r.
2 444,00
12
68/1
k.m.1
Słowików
OP1L/00053337/9
0,0394
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, chroniona ozn. – N.RLE.
Działka / dawny rów / położona w działce nr 69/2
31.05.2013 r.
2 348,00
13
86/2
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0301
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 100
31.05.2013 r.
340,00
14
122/2
k.m.1
Słowików
OP1L/00052847/0
0,0336
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka / część drogi / przylegająca do nieruchomości nr 100
31.05.2013 r.
309,00
15
86/8
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0100
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 83
31.05.2013 r.
92,00
16
86/10
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0267
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 81/1
31.05.2013 r.
246,00
17
86/11
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0308
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 80
31.05.2013 r.
305,00
18
86/12
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0364
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 94
31.05.2013 r.
386,00
19
86/15
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0074
Strefa niezurban. rolno -leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruch. nr 97
31.05.2013 r.
84,00
20
86/16
k.m.1
Słowików
OP1L/00053812/3
0,0076
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka rolna / dawna droga / przylegająca do nieruchomości nr 72 i 99
31.05.2013 r.
81,00
21
55
k.m.1
Słowików
OP1L/00053337/9
0,0330
Strefa niezurbanizowana rolno-leśna, ozn. – N.RL.
Działka / dawny rów / przylegająca do nieruchomości nr 54, 56 i 392
31.05.2013 r.
281,00
 
Wersja XML