Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co, gdzie, jak załatwić?

 • Wniosek

  o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych
  Data publikacji: 01-03-2019 14:33
 • Komunikat

  Od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, podmioty władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały nieruchomość ( budynki, drogi, place manewrowe itp.) w co najmniej 70%, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących tej nieruchomości w celu naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy w Rudnikach wypełnionego oświadczenia w terminie do 30.06.2018 r.
  Data publikacji:
 • Szkody łowieckie

  Odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dzikie zwierzęta oraz przy wykonywaniu polowania.
  Data publikacji:
 • Paszport

  Data publikacji: 02-10-2008 15:18
 • Podatek leśny

  Data publikacji: 30-10-2008 12:17
 • Podatek od nieruchomości

  Data publikacji: 30-10-2008 12:19
 • Podatek rolny

  Data publikacji: 30-10-2008 12:31
 • Podatek od środków transportu

  Data publikacji: 02-10-2008 15:33
 • Poświadczenie własnoręczności podpisu

  Data publikacji: 02-10-2008 15:35
 • Poświadczenie zgodności z oryginałem

  Data publikacji: 02-10-2008 15:36
Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7406300
w tym miesiącu: 38776
dzisiaj: 6575

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1